Mariëndal

Struinen door de groene natuur

Met 53 hectare is Mariëndal een van de grootste natuurontwikkelingsprojecten in Nederland.

In dit deel van Polder Koegras zijn in 2009 lage duintjes, duingraslanden en waterpartijen aangelegd. Paden zijn er bijna niet en van de paden die er zijn mag je gewoon af om lekker te struinen. Hier kan de natuur haar gang gaan. Opvallend deel van het gebied is misschien wel de 'haye': een sloot waaruit vroeger zand werd gewonnen voor het opwerpen van de zanddijk.

Als je geluk hebt, kom je misschien een Vos, Haas of Konijn tegen, maar ook Schotse Hooglanders die de begroeiing in evenwicht houden. De kans om een Rotgans, Grauwe gans, Watersnip of Scholekster te spotten is wat groter. Trekvogels landen hier om uit te rusten en bij te eten.

Beleef Landschap Noord-Holland